Wnioski egzekucyjne i inne pisma procesowe

Poniżej znajdują się najbardziej popularne wnioski i inne pisma procesowe niezbędne w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Wystarczy kliknąć w tekst, aby pobrać interesujący Cię wniosek.

Jeżeli nie ma wniosku którego szukasz napisz do nas jestrzebie.jakub.mika@komornik.pl. W krótkim czasie posatramy się Ci pomóc.

DLA WIERZYCIELA

WNIOSKI O DORĘCZENIE KORESPONDENCJI

 1. Wniosek o doręczenie korespondencji sądowej.doc

WNIOSKI W SPRAWACH CYWILNYCH  KM

 1. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.pdf
 2. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.doc
 3. Oświadczenie wierzyciela o wyborze komornika
 4. Zlecenie poszukiwania majątku dłużnika
 5. Pełnomocnictwo ogólne.doc

ALIMENTY

 1. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w sprawach alimentacyjnych.pdf
 2. Wniosek o podwyższenie obniżenie raty alimentów bieżących.pdf
 3. Pełnomocnictwo ogólne dla sprawy alimentacyjnej.doc
 4. Wniosek – wskazanie rachunku bankowego, na który należy przekazywać wyegzekwowane kwoty
 5. Wniosek o wydanie zaświadczenia (Fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, 500+).pdf

ZABEZPIECZENIE

 1. Wniosek o wykonanie zabezpieczenia.doc

EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOŚCI

 1. Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości.doc
 2. Wniosek o oszacowanie nieruchomości.doc
 3. Wniosek o wyznaczenie terminu licytacji (I i II).doc
 4. Wniosek o przeprowadzenie e-licytacji.doc

SPIS INWENTARZA

 1. Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.doc

PROTOKÓŁ STANU FAKTYCZNEGO

 1. Wiosek o sporządzenie protokołu stanu faktycznego

NADZÓR NAD LICYTACJĄ

 1. Wniosek o nadzór nad licytacją publiczną

 

DLA DŁUŻNIKA

 1. Oświadczenie majątkowe.pdf