Wnioski egzekucyjne i inne pisma procesowe

Poniżej znajdują się najbardziej popularne wnioski i inne pisma procewe niezbędne w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Wystarczy kliknąć w tekst, aby pobrać interesujący Cię wniosek.

Jeżeli nie ma wniosku którego szukasz napisz do nas jestrzebie.jakub.mika@komornik.pl. W krótkim czasie posatramy się Ci pomóc.

WNIOSKI W SPRAWACH CYWILNYCH  KM

 1. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
 2. Oświadczenie wierzyciela o wyborze komornika
 3. Zlecenie poszukiwania majątku dłużnika
 4. Pełnomocnictwo ogólne
 5. Pełnomocnictwo szczególne – do odbioru wyegzekwowanych kwot
 6. Oświadczenie – wskazanie rachunku bankowego do przekazywania kwot
 7. Oświadczenie dłużnika o posiadanym majątku
 8. Oświadczenie o posiadaniu statusu płatnika VAT oraz zgoda na wysyłanie faktur drogą elektroniczną

ALIMENTY

 1. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w sprawach alimentacyjnych - osoba małoletnia
 2. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w sprawach alimentacyjnych - osoba pełnoletnia
 3. Wniosek o podwyższenie obniżenie raty alimentów bieżących
 4. Pełnomocnictwo ogólne
 5. Wniosek – wskazanie rachunku bankowego, na który należy przekazywać wyegzekwowane kwoty
 6. Wniosek o wydanie zaświadczenia (Fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, 500+)
 7. Wniosek o umorzenie alimentów bieżących / zaległych

ZABEZPIECZENIE

 1. Wniosek o wykonanie zabezpieczenia

EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOŚCI

 1. Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości
 2. Wniosek o uzyskanie informacji
 3. Wniosek o wydanie dokumentu
 4. Wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości
 5. Wniosek o wyznaczenie terminu licytacji (I i II)

SPIS INWENTARZA

 1. Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

PROTOKÓŁ STANU FAKTYCZNEGO

 1. Wiosek o sporządzenie protokołu stanu faktycznego

NADZÓR NAD LICYTACJĄ

 1. Wniosek o nadzór nad licytacją publiczną